ยินดีต้อนรับ - Willkommen

 

ดร. ธนกร แก้ววิภาส
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะ
อักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

"Die Universität ist ein Haus, in das man mit einem wertlosen Gehirn hineingeht und das man mit einem wertvollen Gehirn verlässt."
(Peter Hacks)


Internationale Germanistentagung an der Chulalongkorn Univ. in Bangkok, 2016
Wandel im geopolitischen Asien = Wandel in der Germanistik?
http://chulatagung2016.wordpress.com/

 

Dr. phil. Thanakon (ehem. Noraseth) Kaewwipat
Deutschdozent in der Deutschabteilung/German Section, Department of Western Languages
Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok/Thailand

Auf dieser Website finden Sie aktuelle Informationen über mich und den Deutschunterricht an der Chulalongkorn University.