Privates_04

"ตรามาตรฐานการศึกษา"ที่ภูมิใจที่สุด

...ไม่ได้มาจากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา(แบบหลอกลวงกัน)อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

แต่มาจากเสียงเล็กๆของเด็กคนหนึ่ง...

Danke
ป๋า/เสี่ยของเด็กบางคน 5555
(Sa., d. 16.10.10 วันครู - แต่อาจารย์ขอเอี่ยว)